Započela edukacija „Uspostavljanje mehanizama rodne ravnopravnosti“ sa predstavnicima institucija iz Općine Živinice


4. oktobra 2018.g. koordinatorica gender projekata, Selma Mustačević, održala je edukaciju na temu „Uspostavljanje mehanizama rodne ravnopravnosti“ koja je organizirana u okviru projekta „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“ a koje Udruženje Amica Educa implementira u saradnji sa Općinom Živinice. Edukacija će trajati ukupno 8 dana raspoređenih u periodu 2018. – 2020.g. Edukaciju je započelo 20 predstavnika/ca institucija socijalnog, zdravstvenog i obrazovnog sektora kao i predstavnika/ca lokalne samouprave sa područja Općine Živinice.