Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u BiH


Udruženje Amica Educa je osiguralo učešće u projektu „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u BiH“ koji implementira CARE International Balkans, a finansira Češka razvojna agencija u BiH. Projekat traje 3 godine (2018. - 2020. god.) i ima za cilj profesionalizaciju i osnaživanje nevladinih organizacija u BiH za pružanje usluga ranjivim socijalnim grupama i aktivno učešće u dizajniranju i implementiranju relevantih politika.

U okviru projekta predviđena je podrška za 7 nevladinih organizacija u BiH koje u svom djelovanju sprovode aktivnosti u oblasti socijalne zaštite. Podrška će se ogledati u finansiranju aktivnosti projekata, nabavci neophodne opreme, te unapređenju organizacijskog menadžementa. Do kraja 2018. godine, podrška Udruženju Amica Educa će biti osigurana putem sufinansiranja aktivnosti programa Psihološko savjetovalište, nabavke dijela opreme neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti, te konsultacijske podrške menadžmentu organizacije.