Porodična grupna konferencija


U četvrtak 28.03.2019. godine, na Trgu slobode u Tuzli, Udruženje Amica Educa uspješno je odradilo uličnu akciju na kojoj su građani informisani o projektu Porodična grupna konferencija (PGK). Uz podrškuvolontera Udruženja, građanima Tuzle podijeljeni su informativni letci te su ohrabreni da, u slučaju potrebe, iskoriste uslugu koju ovaj projekat nudi.