Terapija muzikom - bubnjevima

Terapija muzikom – bubnjevima predstavlja skup metoda u kojima muzika - zvuk i ritam, služe kao osnovno sredstvo uspostavljanja komunikacije s svijetom oko nas. Ona se upotrebljava u preventivne, dijagnostičke i terapijske svrhe, kao i za stimulaciju psihofizičkog i duhovnog razvoja. Zvuk bubnjeva djeluje kao antistresni tretman i uvodi u relaksaciju, te mijenja fokus s vanjskih događaja na unutarnja stanja čovjeka. Ritmičkim naizmjeničnim udarcima o bubanj usklađuje se rad desne i lijeve hemisfere mozga, čime se povezuje razum i intuicija. Bubnjevi proizvode jedan od najmoćnijih efekata i premošćuju tradicionalno i moderno, individualno i društveno.

U okviru psiho-edukacije Terapija muzikom – bubnjevima, koriste se svi elementi muzike kroz pjevanje, sviranje i ples. Učesnici/e uče i ovladavaju tehnikama muzikoterapije, relaksacije i disanja, te se potiču na njihovu primjenu u svakodnevnom životu i radu s ciljem ostvarivanja boljih rezultata u radu s djecom i odraslima i lakšeg suočavanja sa stresom i teškoćama u privatnom i profesionalnom životu. Teme koje se obrađuju u toku edukacije su: komunikacija, adekvatno ispoljavanje emocija, pozitivna slika o sebi, povjerenje u sebe i druge, važnost životnih ciljeva, timski rad i elementi muzike. Putem obrade ovih tema učesnici/e upoznaju sebe, svoje reakcije, potisnute emocije, načine na koje mogu kvalitetnije komunicirati i unaprijediti odnose s drugima, različite vrste relaksacije.

Interaktivne radionice putem teorijskih i praktičnih vježbi značajno doprinose izgradnji povjerenja u grupi i aktivnijem učešću učesnika/ca. Ispoljavanje emocija i energije tokom pjevanja ili sviranja instrumenata dovodi do iscjeljujućih efekata kod učesnika/ca koji/e upoznaju i muziku i sebe na jedan novi, spontaniji i kreativniji način.