Uvođenje novih strateških aktivnosti


Na temelju više od 20 godina iskustva u radu sa zajednicom, procjene kapaciteta Amica Educe i strateške procjene potencijala komplementarnih aktivnosti, Amica Educa ima za cilj uvođenje novih strateških pravaca i aktivnosti. Dva najvažnija nova strateška usmjerenja su uvođenje komercijaliziranih usluga koje se temelje na stručnosti osoblja Amice Educe, što bi omogućilo dugoročnu finansijsku održivost, te uvođenje naučnih istraživanja na temelju terenskog rada. Osim toga, Amica Educa ima za cilj ojačati kapacitete za zagovaranje, što bi omogućilo da se stručnost i iskustvo prevedu u institucionalne politike. U bliskoj budućnosti, Amica Educa želi razviti strategije komunikacije i namicanja sredstava kako bi podržala ciljeve utvrđene u Strateškom planu.