Potpisan Memorandum o saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Živinice


Dana 24.10.2018.g. Udruženje Amica Educa potpisalo je sporazum o saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Živinice. Sporazum je potpisan sa ciljem planiranja i provođenja zajedničkih aktivnosti koje utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja stanovništva, sprječavanja diskriminacije osoba sa mentalnim poremećajima i njihovih porodica, redukcije i eliminacije postojeće stigme, poštivanja i zaštite prava osoba sa mentalnim poremećajima, te promocije i prevencije u oblasti mentalnog zdravlja.

Šefica Centra za mentalno zdravlje, prim. dr. Ljubica Tadić i direktorica programa Udruženja Amica Educa, Ivona Erdeljac složile su se u namjeri da će u skladu sa mogućnostima i prema potrebama obezbjeđivati razmjenu informacija, stručnog znanja i iskustava te promovirati saradnju u javnosti.