Saradnja sa MUP TK


Udruženje Amica Educa uspostavilo je saradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova Tuzlanskog Kantona u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja. Saradnja predviđa zajedničku realizaciju odnosno aktivno učešće predstavnica MUP-a TK na uličnim kampanjama i predavanjima u srednjim školama u 6 Općina Tuzlanskog Kantona (Grad Tuzla, Općine Živinice, Lukavac, Gradačac, Gračanica i Kladanj). Sve aktivnosti pozitivno utiču na podizanje svijesti, informiranje i educiranje o društvenim vrijednostima koje podržavaju jednaka prava i poštovanje svih članova/ca zajednice, bez obzira na spol.