Rodna ravnopravnost

Sve programske aktivnosti Amica Educe doprinose osnaživanju i unapređenju položaja žena, a unutar programa Rodne ravnopravnosti prioritizira specifične i ciljane aktivnosti u svrhu postizanja ravnopravnosti muškaraca i žena u svim sferama javnog i privatnog života. Program Rodne ravnopravnosti djeluje u dva smjera:
1. SOCIOEKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA u svrhu smanjenja rodnog jaza i
2. PREVENCIJA RODNO ZASNOVANOG NASILJA.