U toku realizacija projekta podržanog od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja


U periodu 01. septembar do 31. decembar 2018. godine, sredstvima odobrenim od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke, realizira se projekat sa ciljem prevencije i suzbijanja vršnjačkog - rodno zasnovanog nasilja putem informiranja i edukacije o važnosti jednakih prava i poštovanja svih članova/ica zajednice. 15 prosvjetnih radnika/ca iz predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (odgajatelji/ce, nastavnici/ce, psiholozi/ginje, pedagozi/ginje) je učestvovalo na četverodnevnoj radionici putem koje su su osnaženi/e i motivirani/e za sprovođenje odgojno-obrazovnog rada na području prevencije i suzbijanja vršnjačkog-rodno zasnovanog nasilja te za integriranje principa ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u školskom okruženju. U decembru se planira održati ista radionica za novu grupu prosvjetnih radnika/ca.