Psihološko savjetovalište

Aktivnosti Psihološkog savjetovališta su usmjerene na osnaživanje korisnika/ca s ciljem razvijanja unutarnjih snaga svakog pojedinca neophodnih za prevladavanje kriznih životnih situacija. Osnaživanje korisnika/ca ogleda se u podizanju nivoa njihovog konstruktivnog mišljenja, optimizma i volje za aktivnim učešćem u zajednici. Svijest klijenta o potrebi za preuzimanjem odgovornosti za vlastite postupke i za vlastiti život je osnov za poboljšanje njihovog funkcioniranja u porodici i društvu.

Psihološko savjetovalište nudi i brojne aktivnosti koje imaju za cilj da preveniraju nepoželjna stanja pojedinaca, te poboljšaju psihičko i fizičko zdravlje, reduciraju i eliminiraju stres, poboljšaju kvalitetu slobodnog vremena i kvalitetu življenja općenito.

Rad u okviru savjetovališta se realizira putem individualnog i grupnog rada, a bazira se na principima humanosti i profesionalnosti poštujući etičke norme.