Kome su namijenjene psihoedukativne radionice?

Psihoedukativne radionice su namjenjene svim osobama koje su zainteresirane za vlastiti rast i razvoj, unapređenje znanja, vještina i kompetencija te poboljšanje kvaliteta življenja uopće. Obzirom na oblast koju svojim temama pokrivaju, psiho-edukativni seminari i radionice namjenjeni su i profesionalcima pomagačkih zanimanja (psiholozi, pedagozi, defektolozi, prosvjetni, socijalni i zdravstveni radnici, i sl.) kao i drugim stručnjacima koji rade sa osobama u stanju psihosocijalne potrebe.
Studenti u ovim oblastima prepoznaju radionice kao nadogradnju formalnoj edukaciji, te ih ističu kao vrijedne u sticanju praktičnog iskustva koje im je neophodno za budući samostalan rad.

Kako su organizirane psihoedukativne radionice?

Osnovni nivo psihoedukacija u okviru svake teme organizira se najmanje jednom godišnje. Radionice su organizirane u tri modula - svaki modul traje 3 ili 4 dana po 3 ili 4 sata dnevno. Napredne psihoedukacije organiziraju se u vidu tematskih modula koji traju od 2 ili 3 dana po 3 ili 4 sata dnevno.

Edukatori

Psihoedukativne radionice vode osobe sa formalnim obrazovanjem i dodatnim stručnim edukacijama relevantnim za oblast u kojoj djeluju te dugogodišnjim iskustvom u vođenju programa obrazovanja odraslih.

Certificiranje

Nakon završena osnovna 3 modula, učesnicima se izdaje Certifikat o završenoj osnovnoj edukaciji. Program Udruženja Amica Educa realizira se uz preporuku Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br.09/3-3591309SS od 28.04.2009.

Plan za 2019. godinu.

Preuzmite Novi Plan psihoedukativnih radionica za 2019. godinu.

Radionice