Psihoedukativne radionice za žene realiziraju se u formi grupnog rada, na sedmičnoj osnovi, a namijenjene su ženama svih dobnih skupina. Voditelji/ce radionica prilagođavaju sadržaj i program radionica specifičnim potrebama ciljnih grupa.

Primjenom različitih kreativnih metoda i tehnika, radionice podstiču:

  • lakše razumijevanje i savladavanje vlastitih poteškoća,
  • pospješuju doživljaj kontrole nad različitim životnim situacijama,
  • unapređuju samopoštovanje i kvalitet življenja općenito.