Pozitivna disciplina u odgoju djece

Pozitivna disciplina je odgojni pristup dizajniran da poduči djecu i mlade da budu odgovorni i snalažljivi članovi društva i zajednice. Zasnovana je na principima razvoja djeteta i dječijim pravima, te predstavlja spoj istraživanja i teorija o zdravom razvoju djece i uspješnom odgoju. Autorice programa Pozitivna disciplina su dr. Jane Nelsen i dr. Lyn Lott (www.positivediscipline.org).

Pozitivna disciplina je pristup koji je nenasilan, poštujući i ohrabrujući za sve uključene, i djecu i odgajatelje/ice. Ovaj odgojni pristup podučava odgajatelje/ice kako da svojim djelovanjem odgovore na svakodnevne odgojne izazove dok ujedno podržavaju djecu u formiranju bitnih životnih vještina.

Sadržaj radionica upoznaje učesnike/ce sa osnovnim konceptom Pozitivne discipline i podučava kako odgojno djelovati u skladu s njom. Osnovni koncepti: odrediti dugoročne ciljeve u odgoju, pružiti toplinu, uspostaviti red i strukturu, razumjeti razvoj djece i način na koji djeca misle i osjećaju, odrediti dugoročne ciljeve u odgoju, te kako koristeći principe Pozitivne discipline olakšavati donošenje odluka, riješiti probleme i pronaći konstruktivne pristupe konfliktu. Osnovni aspekti na koje Pozitivna disciplina djeluje najjasnije su prikazani u pet kriterija za efektivnu Pozitivnu disciplinu, na kojima se bazira ovaj pristup i koje podučava:

  1. Pomaže djeci da stvore osjećaj povezanosti, zadovoljava potrebu djeteta za osjećanje pripadanja i značaja;
  2. Potiče uzajamno poštovanje i ohrabrenje, podučavajući roditelje i odgajatelje/ice da budu blagi i čvrsti u isto vrijeme;
  3. Razvija dogoročnu efektivnost, odnosno uzima u obzir šta dijete misli, osjeća, uči i odlučuje o sebi i svijetu oko sebe;
  4. Uči važne životne i socijalne vještine kao što su: poštovanje, briga za druge, rješavanje problema, saradnja kao i vještine koje doprinose porodici, školi i široj zajednici;
  5. Potiče djecu da saznaju koliko su sposobni. Ohrabruje konstruktivnu upotrebu lične moći i autonomije.