Projekt “OsnaŽena – aktivna na tržištu rada


Udruženje “Amica Educa” i ove godine organizira projekt “OsnaŽena – aktivna na tržištu rada” za dugotrajno nezaposlene žene dobi od 30 do 45 godina, svih nivoa obrazovanja, evidentirane u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

“Godinama prije OsnaŽene osjećala sam se bespomoćno, bezvoljno i obeshrabreno. Radila sam puno stvari koje su me iscrpljivale, a za koje sam smatrala da ih “moram” raditi jer to tako “treba”. Znala sam da mi treba pomoć i podrška, ali nisam imala kome da se obratim. Kada sam čula za OsnaŽenu, odlučila sam da se prijavim, iako isprva nisam imala velika očekivanja. To je za mene bio novi početak.

U toku radionice znalo se desiti da osjetim grižnju savjesti što se bavim sobom, jer sam do tada smatrala da ima “prečih stvari”. Vremenom, u toku vježbi, spoznala sam da drugima mogu biti od koristi jedino ako pazim i njegujem sebe. Na radionicama sam spoznala povjerenje, uvažavanje i prihvatanje u grupi, bez obzira odakle dolazimo i kako se trenutno osjećamo. Predavačice su bile žene koje želim sretati i u budućnost, te ponovno od njih učiti. Bile su blage, povjerljive, a ulijevale su snagu i sigurnost.

Poslije OsnaŽene - OSNAŽENA. Bez imalo grižnje savjesti se bavim sobom i uživam u tome. I neizmjerno sam zahvalna! Sada se radujem svakom novom danu, šta god da se u njemu dešava. Postavljam granice.

Želim da ostatak života provedem u radosti, sa svrhom, jer vjerujem da je život čudo. Stavljam fokus na ono šta želim, imam i mogu.

Savjet za buduće polaznice: Dođite i osnažite se! Prigrlite i prihvatite sebe bez obzira na trenutnu situaciju! I radujte se – za to ćete imati i razloga!“