Naši donatori


Amica Schweiz

Christlicher Friedensdienst

DVV international – Ured za BiH

SDC/DEZA


Tänze des Universellen Friedens

CIDA

ICRC

Islamic Releif


Ministarstvo Civilnih Poslova BiH

Federalno Ministarstvo Pravde

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK


Min. obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Grad Tuzla

BH Telecom

In Fondacija


Smartpeace

Care International Balkan

Češka razvojna agencija

Kanadski fond za lokalne inicijative


Mreže u čiji rad smo uključeni


EAEA

Ženska Mreža BiH

Sigurna Mreža

Mreža Nenasilne komunikacije u BiH


Koalicija za borbu protiv mržnje