Art terapija

Umjetnost (muzika, crtanje, slikanje, pokret, drama, priče, modeliranje) obezbjeđuje samoizražavanje i može otkriti resurse, sopstvene snage i sposobnosti. Art terapija kombinira tradicionalne psihoterapeutske teorije i tehnike sa razumijevanjem psiholoških aspekata kreativnog procesa.

Sadržaj radionica Art terapije je sačinjen od perspektiva ljudskog razvoja koje proizilaze iz tradicionalnih antropoloških pristupa kao i moderne psihologije: Percepcija, svjesnost i osjetila, perceptivno crtanje, slikanje, fenomenološki način posmatranja slika, modeliranje, dinamičko crtanje, bajke, dijagnostika, percepcija, interpretacija, uvod u crtanje forme, dijagnosticiranje kroz crtanje forme, temperamenti.

Radionice Art terapije se fokusiraju na razvijanje vještina polaznika/ca da koriste specifične kreativne tehnike i međusobne odnose za iscjeljenje, lični rast i socijalne promjene. Art terapija ima za cilj podučiti kako koristiti terapeutsko slikanje, crtanje i modeliranje koje potiče iscjeljujuće procese uma, tijela i duha. Primarni akcenat je na iskustvenom učenju učesnika/ca - kada učesnik/ca istrenira svoju percepciju, kvalitetu osjetila, kada razvije svoje “Ja” i ponašanje, te ovlada tehnikama, tada je sposoban/a da širi dalje ono što je učinio/la svojim, što je integrirao/la. U toku edukacije učesnici/e postižu bolju percepciju, opservaciju i budnost, dolazi do aktiviranja kreativnog potencijala, razvijanja samosvjesnosti, oslobađanja fizičkih i mentalnih blokada, unapređenja samoizražavanja, koncentracije i radnih navika, poboljšanja interpersonalne komunikacije i sposobnosti slušanja, relaksacije i smanjenja stresa te boljeg povezivanja sa svijetom i dinamikom svijeta oko sebe.